Konání Valné hromady

Dobrý den všem akcionářům Support Advanced a.s.
Dovoluji si Vás pozvat na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 8.12.2022 od 16.00 hod v zasedací místnosti společnosti FN Nano s.r.o. na adrese U Slovanky 1388/5, 18200 Praha 8 – Libeň.

Hlavními body jednání valné hromady bude schválení účetní závěrky společnosti do 30.09.2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.

Pozvánku na valnou hromadu společnosti Support Advanced a.s., která se uskuteční dne 8.12.2022, včetně dokumentů k účetní závěrce za účetní období od 1.10.2021 do 30.9.2022, naleznete zveřejněny v přílohách zde na webových stránkách společnosti.

Současně budou veškeré výše uvedené dokumenty fyzicky k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne 9.11.2022 do dne konání valné hromady v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin.

Věřím, že se společně ve zdraví sejdeme a valná hromada zdárně proběhne.

Děkuji a přeji hlavně hodně zdraví a pohody.

Palo Magyar

Pozvánka na VH SUPPORT ADVANCED 2022
Rozvaha 2022 statutární SA
Výsledovka 2022 statutární SA
Příloha účet. závěrka 2022 SA