Konání Valné hromady společnosti

Dobrý den všem akcionářům společnosti AM Support a.s.
Dovoluji si Vás pozvat na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 12.12.2023 od 16.45 hod v zasedací místnosti společnosti FN Nano s.r.o. na adrese U Slovanky 1388/5, 18200 Praha 8 – Libeň.

Hlavními body jednání valné hromady bude schválení účetní závěrky společnosti do 30.09.2023 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.

Pozvánku na valnou hromadu společnosti AM Support a.s., která se uskuteční dne 12.12.2023, včetně dokumentů k účetní závěrce za účetní období od 1.10.2022 do 30.9.2023, naleznete zveřejněny v přílohách zde na webových stránkách společnosti.

Současně budou veškeré výše uvedené dokumenty fyzicky k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne 12.11.2023 do dne konání valné hromady v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin.

S ohledem na organizační důvody a technické zajištění akce prosím akcionáře, kteří se plánují valné hromady zúčastnit, aby byli tak laskavi a dali mi to předběžně vědět.

Věřím, že se společně ve zdraví sejdeme v dostatečném počtu a valná hromada zdárně proběhne.

Děkuji a přeji Všem především pevné zdraví a hodně pohody.

Palo Magyar

Pozvánka na VH SUPPORT ADVANCED 2023
Prříoha_účet_závěrka_2023_SA
Rozvaha statutárni 2023 SA
Výsledovka statutárni 2023 SA