Konání Valné hromady společnosti

Dobrý den všem akcionářům Support Advanced a.s.

Na přelomu ledna a února se podle původního plánu měla uskutečnit řádná valná hromada naší společnosti.

Aktuální pandemická situace a přijatá epidemiologická opatření bohužel ovlivňují mnoho věcí kolem nás a ovlivnily i konání valné hromady.

Valná hromada proto neproběhne klasickým způsobem, ale bude provedeno hlasování akcionářů mimo valnou hromadu ( per rollam )

– 3.1.2021 Každý akcionář obdrží emailem návrh Rozhodnutí mimo zasedání valné hromady. Současně bude v emailu uveden také způsob, jakým dojde k hlasování.

– do 18.1.2021 může každý akcionář podat návrh nebo protinávrh Rozhodnutí mimo zasedání valné hromady. Ve stejném termínu může každý akcionář vznést dotaz, připomínku nebo protest k navrženým bodům hlasování

– 19.1.2021 obdrží akcionáři návrh správní rady na Rozhodnutí mimo zasedání valné hromady a v případě, že budou podány, též protinávrhy akcionářů, spolu s hlasovacím lístkem k hlasování k jednotlivým bodům programu.

– do 15 dnů je potřeba vyplněné hlasovací lístky odevzdat !

– V krátkosti ke způsobu organizace rozhodnutí mimo zasedání a hlasování : každý akcionář si vytiskne Návrh rozhodnutí valné hromady mimo zasedání a Hlasovací lístek k bodům hlasování. Hlasovací lístek nahoře vyplní svými údaji, zaškrtne v hlasovacím políčku u každého bodu programu zda hlasujte pro nebo proti a na konci se podepíše (podpis nemusí být ověřený ) – takto vyplněný hlasovací lístek s Vaším hlasováním pošlete na adresu sídla společnosti na adresu Záhřebská 33 , 120 00 Praha – Vinohrady, případně, po předchozí tel. domluvě, můžete odevzdat přímo mně .

PŘESNÝ POPIS A POSTUP HLASOVÁNÍ NALEZNETE V PŘÍLOZE U HLASOVACÍHO LÍSTKU !

– 3.2.2021 proběhne sčítání hlasovacích lístků a následně obdržíte email o tom, jak hlasování u jednotlivých bodů dopadlo. Sčítání proběhne v přítomnosti členů správní rady, kteří budou mít časový prostor se ho zúčastnit.

– obdržené hlasovací lístky budou archivovány k případnému nahlédnutí.

Toto je postup konání VH tak, aby vše proběhlo v mezích zákona a každý akcionář měl možnost využít svého hlasovacího práva i za této složité epidemiologické situace.

3.2.2021 odpoledne je předpokládaný datum, kdy proběhne online připojení akcionářů obou akciových společností, tedy Support Advanced a AM Support. Hostem tohoto připojení bude i pan Procházka.
Podrobné info o tomto on-line připojení Vám zašlu později.

Do 18.1.2021 žádám každého akcionáře, který by chtěl dát otázku panu Procházkovi nebo měl jiné otázky do tohoto on-line připojení, aby tyto otázky poslal emailem na moji adresu paolodipraga@icloud.com.

Přeji vám všem vše dobré do roku 2021
Palo Magyar

hlasovani per_rollam_ucetni_zaverka_ Support_Advanced_ 2019_ 2020

PrilohaUcZaverka2020

Ucet_zaverka_Rozvaha2020

Ucet_zaverka_VZZ2020